obraz nieprzedstawiający
obraz nieprzedstawiający

Prowadzący wyświetla ten obraz na wykładzie, pojawia się lekkie ożywienie na sali, prowadzący mówi, że

 

w obrazie jest pewien element polskości.

 

parskam śmiechem

 

- chodziło mu o polskie pochodzenie autora, ale i tak się nadal uśmiecham, kiedy to piszę.